JAP. Prime Minister Yasuhiro NAKASONE.
Ajax loader