AUSTRIA-ITALY. The Dolomites Mountains. 1979.
Ajax loader

Dennis Stock - AUSTRIA-ITALY. The Dolomites Mountains. 1979.